Home
Menu
Zoeken Annuleer

Overblijven

Er is gelegenheid om over te blijven op maandag, dinsdag, donderdag en (voor de bovenbouw) op vrijdag.Ouders/verzorgers die dat willen, kunnen hun kind(eren) op school laten overblijven. In principe blijft iedereen "overe". Het eten gebeurt onder toezicht van de groepsleerkrachten. 

Het houden van toezicht in de aansluitende pauze behoort niet tot de taken van het personeel. Toch hebben wij als team afgesproken dat wij dit zelf doen, dus ook tussen de middag is er pleinwacht door een leerkracht. De verantwoordelijkheid van het overblijven ligt bij het Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk. De toezichthouders, ook als dit bij hoge uitzondering eens een ouder is, zijn door de stichting voor hun wettelijke aansprakelijkheid verzekerd.
Het overblijven is gratis. 

BSO

De kinderen van onze school worden door diverse BSO -organisaties opgehaald.