Home
Menu
Zoeken Annuleer

Ouder- en leerlingpeilingen

 

Iedere twee jaar, maar in ieder geval iedere 4 jaar, houdt de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk, de stichting waar onze school toe behoort, een

oudertevredenheidspeiling en ook leerlingtevredenheidspeilingen. Ook de beleving van de veiligheid wordt regelmatig gepeild, bij de leerlingen minimaal 1 keer in de twee jaar. 

Scholen op de kaart 

Via de onderstaande link komt U op Scholen op de kaart en ziet u de tevredenheidspeilingen van de ouders en de leerlingen. Dit zijn de meest recente gegevens op dit gebied.

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/winterswijk-woold/6411/openbare-basisschool-woold/tevredenheid/ 

https://www.scholenopdekaart.nl/

Veiligheidsmonitor

Zie hieronder de gegevens van 2019 - 2020.
19BC00_obs Woold veiligheidsmonitor_ouders_2019-2020.pdf

19BC00_veiligheidsmonitor obs Woold leerlingen_2019-2020.pdf


Imago-onderzoek

Iedere twee jaar houdt de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk, de stichting waar onze school toe behoort, een oudertevredenheidspeiling. In het schooljaar 2016-2017 heeft het bestuur door een onafhankelijk bureau een imago-onderzoek laten doen.

Zoals u kunt zien, wordt er positief over school Woold geoordeeld. Op een 5-punt-schaal scoren wij gemiddeld 4,3. Ook de overige 3 openbare basisscholen van Winterswijk-buiten hebben prachtige cijfers gekregen van de ouders en de leerkrachten.

Het gehele imago-onderzoek van SOPOW staat in het onderstaande pdf.

Imago-onderzoek SOPOW.pdf