Home
Menu
Zoeken Annuleer

Kanjer-training

Kanjertraining: vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.


Het team van school Woold gaat in het kader van “gedrag” een tweejarige cursus “kanjertraining” volgen. De Kanjertraining is meer dan alleen een anti-pestmethode. De training vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Kanjertraining heeft de volgende doelstellingen voor leerlingen en leerkrachten:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.