Home
Menu
Zoeken Annuleer

Winterswijk-buiten

 

Rond de kern van Winterswijk liggen 9 buurtschappen. Vroeger was er ook nog Dorpbuurt. De meeste buurtschappen hebben een rijk buurtschapsleven en hadden in het verleden een school. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw staat het open houden van de buurtschapsscholen enorm onder druk.

 

In Huppel, Henxel, Kotten en Woold zijn nu nog scholen. Ook het dorpje Meddo heeft nog een zelfstandige school. In Huppel, Kotten en Woold zijn het openbare basisscholen. Deze scholen behoren allen tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk. 

Onze school, obs Woold hoort ook bij deze stichting. Samen met obs 't  Waliën en obs Kotten noemen wij deze 3 scholen ook wel de scholen van Winterswijk-buiten. We werken nauw samen. Dhr. Johan Wilterdink is directeur van school Woold  en school Kotten. Dhr. Johan Muller  is directeur van obs 't Waliën. 

Er wordt samen nagedacht over de invulling van het onderwijsconcept voor de buurtschappen, er wordt met en van elkaar geleerd en er worden samen activiteiten georganiseerd. We maken gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten. 

Op (korte) termijn zijn er in het prachtige buitengebied van Winterswijk nog 2 openbare scholen. Aan de noordkant Obs  't Walien en aan de zuidkant een school voor de leerlingen uit Kotten, Woold en Miste. In mei 2024 is bepaald dat de huidige  locatie van school Woold de plek zal worden waar deze (nieuwe) school komt te staan. Als alles volgens plan verloopt zal de eerste steen in 2026 gelegd worden. 

De toekomst van onze school.pdf