Home
Menu
Zoeken Annuleer

Leerplicht

Als uw kind vier jaar wordt ‘mag’ hij of zij hele dagen naar school. Als uw kind vijf jaar wordt ‘moet’ hij of zij naar school. Dit heet leerplicht. U moet zich houden aan de schoolvakanties. Alleen in bijzondere situaties mag de directeur van de school een kind vrijgeven om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dit mag één keer per jaar en niet langer dan 10 dagen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ouders die door hun beroep niet tijdens de schoolvakantie vrij kunnen nemen. Er wordt wel vrij gegeven voor speciale dagen zoals een begrafenis of huwelijk in de familie. Vrij vragen moet altijd door de ouders/verzorgers schriftelijk gebeuren bij de directeur van de school. De directeur beslist of uw kind vrij kan krijgen.

Het verlofformulier is hier te downloaden. 
ObsWoold verlof formulier sept'20.doc

Als uw kind naar de dokter, tandarts of specialist moet tijdens de lesuren hoeft u dat niet aan te vragen. Wel moet u dit tijdig doorgeven aan de administratie op school. Als de school vermoedt dat uw kind ongeoorloofd niet op school is, wordt dit met de ouders/verzorgers besproken en eventueel ook doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. 

Ter voorkoming van thuiszitten en voortijdig schoolverlaten gebruiken wij het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek. 
Regionaal verzuimprotocol regio Achterhoek_bijgesteld nov 2019.pdf