Home
Menu
Zoeken Annuleer

School Woold is een LIST-school


LIST want Lezen IS Top

 

Vloeiend lezen kun je alleen maar leren door heel veel tekst te lezen. De belangrijkste opgave voor het onderwijs lijkt er dan ook in te liggen ervoor te zorgen dat kinderen veel tekst lezen. Dat lukt alleen wanneer kinderen gemotiveerd zijn om te lezen. Dat klinkt logisch en simpel, maar in de praktijk van het onderwijs ligt de nadruk bij voortgezet lezen sterk op het oefenen van technische aspecten van het lezen en afwijkingen van spelling en uitspraak. Veel aandacht gaat ook uit naar het lezen van losse woordrijtjes.

Dit gaat ten koste van waar het bij vloeiend lezen om gaat: het lezen van tekst. Bovendien is dit niet bevorderlijk voor de motivatie van de leerlingen.

In het LIST-project is een andere koers ingeslagen door te werken vanuit het betrokkenheidperspectief van het lezen. Vloeiend lezen wordt in het project bereikt door de leerlingen veel leeftijdsadequaat boeken te laten lezen. Deze boeken worden door de kinderen zelf gekozen. Leerkrachten ondersteunen de kinderen bij dit keuzeproces en bij het ontwikkelen van de eigen leesvoorkeur.

In het LIST-project wordt onderscheid gemaakt in een hard-op leesaanpak met ondersteuning  en een stilleesaanpak die in de meeste gevallen meer zelfstandig verloopt.

In het schooljaar 2013-2014 is de school gestart met het nieuwe leesproject LIST.
Het doel van het project LIST is van alle leerlingen gemotiveerde zelfstandige lezers te maken.

 

LIST Achtergronden

LIST is een integraal schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkracht- en leerlingniveau.

Het LIST-project is evidence-based, er is gebruik gemaakt van hetgeen uit onderzoek is gebleken wat werkt.

De kennisdomeinen betreffen:

Geletterd zijn.

Een belangrijk doel van het onderwijs is ervoor te zorgen dat kinderen de school functioneel geletterd verlaten.

Kern van het leesonderwijs.

Alle kinderen kunnen leren lezen. De kans op het bereiken hiervan is het grootst als we ons richten op de kern van het leesonderwijs.

Convergente differentiatie.

Om de gestelde doelen te bereiken wordt in het LIST-project gewerkt met een model voor convergente differentiatie op basis van RTI (Response To Intervention).

Effectief leerkrachtgedrag.

De leerkracht heeft veel invloed op het behalen van goede resultaten door de leerlingen.

Opbrengstgericht werken en gebruik van data.

Het afnemen van toetsen wordt pas echt zinvol wanneer de resultaten worden gebruikt ten behoeve van het leren van de leerlingen.

Systematisch vernieuwen.

Scholen die meedoen aan het LIST-project voeren op systematische wijze vernieuwingen en verbeteringen door.

Effectieve schoolbegeleiding.

Om effectieve schoolontwikkeling mogelijk te maken, is effectieve begeleiding nodig.