Schoolgids

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u de nieuwe schoolgids van openbare basisschool OBS Woold.
In deze Schoolgids vindt u informatie die voor u en uw kind van belang is gedurende het hele schooljaar met daarin o.a. opgenomen het lesrooster en vakantierooster en de personele bezetting.

In de bijlage vindt u de online versie van de schoolgids.

obs_schoolgids_02

Schoolgids 2015 2016