Ouderraad

logo_ouderraad

Wat is de Ouderraad? In de Ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden door en uit de ouders van de leerlingen op de school gekozen. Bijna elke school heeft een ouderraad (OR) waarin actieve ouders elkaar ontmoeten. Onmisbaar voor het organiseren van vele hand- en spandiensten binnen de school, maar ook de brug tussen ouders en school en een klankbord voor de medezeggen- schapsraad (MR).