onderhoud schoolplein

Een schoolplein dient er verzorgd en schoon uit te zien en goed onderhouden te worden.poppetje-orange-vegen
Hierbij vragen we de hulp van de ouders om samen met de ouderrraad het schoolplein te onderbouden

Hieronder vindt u het rooster wanneer e.e.a. zal plaatsvinden.

Rooster onderhoud schoolplein 2016 2017

Wanneer het schoolplein geen onderhoud nodig heeft op de data van bovenstaand schema wordt u daarover
op de hoogte gebracht door iemand van de ouderraad.

Aanvang op zaterdagochtend om 9.30 uur.

Indien u verhinderd bent kunt u onderling ruilen. Het is de bedoeling dat u dit ZELF regelt.
Tuingereedschap is op school aanwezig maar u mag eigen gereedschap of bezem meenemen.

Wij danken u bij deze voor uw medewerking

Stichting Ouderraad OBS Woold