MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Wie zijn wij ? 

De medezeggenschapsraad , ook wel bekend als de MR, bestaat op school woold  uit een drietal ouders en twee leerkrachten . De MR is zogezegd opgedeeld in een oudergeleding, en een personeelsgeleding. De ouders  die zitting nemen in de MR worden voor drie jaar gekozen door  ….. jullie! Juist daarom vinden we het belangrijk om jullie kennis met ons te laten maken via de website van school.   De verkiezing voor toetreding tot de MR gaat van start met een uitnodiging  in de nieuwsbrief aan jullie om je verkiesbaar te stellen .  De kandidaten die belangstelling hebben, worden voorgesteld en er een volgt een periode waarin men zich tegenkandidaat kan stellen.

Op de zakelijke ouderavond wordt dan ofwel gestemd ( als er meerdere kandidaten dan vrijgekomen plaatsen zijn)  ofwel  de nieuwe samenstelling van de MR wordt gepresenteerd.

Thema’s die het schooljaar 2013/2014 speciale aandacht hebben zijn: 1. Schooltijden 2. Pestprotocol 3. Schoonmaak klaslokalen   Wij plaatsen de kort verslagen van vergaderingen van de MR op de website. Van het schooljaar 2013/ 2014 staan ze onderstaand. Van de vorige jaren kunnen jullie ze bij de MR-leden opvragen.

Op dit moment hebben Agnes Hengeveld, Liesbeth te Selle en Winanda Ros zitting in de  medezeggenschapsraad.