Enquete TSO problematiek

Enquete TSO problematiek Op dinsdag 28 april hebben we u geïnformeerd over TSO problematiek en andere schooltijden. Zoals aangegeven heeft u een belangrijke stem in het wel of niet invoeren van andere schooltijden.

Van dinsdag 28 april t/m vrijdag 22 mei kunt u uw stem uitbrengen.

hieronder vindt u de daarbij horende bijlagen :

begeleidend schrijven enquete formulier continurooster 2015 obswoold

Enqueteformulier Andere schooltijden 2015 MR OBS Woold

Powerpoint : TSO vs Andere Schooltijden 28 april 2015